Vannområde Randsfjorden har en styringsgruppe bestående av representanter fra administrativ og/eller politisk ledelse i eierkommunene (Etnedal, Nordre Land, Søndre Land, Gran, Lunner og Jevnaker), samt representanter fra Statsforvalteren i Innlandet og Innlandet fylkeskommune.

I nåværende periode er Lunner-politiker Halvor Bratlie styringsgruppas leder, mens kommunalsjef i Jevnaker, Hans Tollef Solberg, er nestleder.

Se også møtereferater.