Vannmiljørådgivning på gårdsnivå

Vannområde Randsfjorden startet i 2019 et prosjekt der vi tilbød kostnadsfri vannmiljørådgivning på gårdsnivå. Gårdene ble besøkt sammen med eier og det ble gitt råd om fornuftige driftstilpasninger for å redusere negativ påvirkning på vannmiljø i nærliggende vannforekomster. Rådene ble oppsummert og kartfestet i rapport. Rådgivningen ble videreført i 2020, denne gangen i regi av prosjektet «Den dyktige bonden» på Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal. Opplegget skal gjennom en ny evaluering vinteren 20/21 og det vil ta tas stilling til hvordan rådgivningen skal videreføres i 2021.

Kontaktperson vannområdet: Håvard Lucasen

Kontaktperson «Den dyktige bonden»: Marte Helene Tøfte