Skolesamarbeid for vannmiljøet

For første gang i år ga vannområdet alle ungdomsskolene i eierkommunene tilbud om faglig vannmiljøopplegg. Fra vår side er det ønskelig å synliggjøre de lokale vassdragsverdiene, og på den måten øke kunnskapen og motivasjonen for å være med på å ivareta vannmiljøet vårt. I tillegg ser vi at temaet på en fin måte kan inkluderes i læringsplan og undervisningsopplegg, og at vi slik sett kan bidra til å gi elevene noen nye impulser.

Erfaringene etter dette oppstartsåret har vært utelukkende positive. Omtrent 120 elever fra to av kommunene har vært ute i sin lokale vannforekomst og deltatt på elfiske, funnet og undersøkt bunndyr, gjennomført enkle biotoptiltak, sett på fremmede arter og fått en grunnleggende og håndfast innføring i økosystemet.

Vår ambisjon er at vi i løpet av noen år skal ha velfungerende samarbeid med ungdomsskolene fra alle de seks kommunene i vannområdet.