Rapporter fra vannovervåkingen i 2022

Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves, og nå er endelig resultatene fra fjorårets vannovervåking klare.

Samlerapportene for Innlandet (én for innsjøer og én for elver og bekker) finner du på vår rapport-side. For å dukke rett ned i våre lokaliteter blar du deg frem til kapitlene som heter Vannområde Randsfjorden. Da vil du oppdatert kunnskap om tilstanden i Synnfjordens tilførselsbekker, Livasselva, Sebu-Røssjøenelva, Landåselva, Lauselva, Fallselva, Gullerudelva, Vigga, Svenåa, samt Skåletjednet, Livatnet, Nedre Falangstjern, Øvre Falangstjern og Hermannstjern.