Flomsikringsarbeid i Brandbu

Gran kommune og NVE utfører flomsikring i Vigga. Det innebærer senking av elvebunnen gjennom Brandbu sentrum. Arbeidet skal være ferdigstilt senest 15. september 2021. Det må påregnes omfattende partikkelforurensning og svært negativ påvirkning på elvas økologiske tilstand i anleggsperioden. Én årgang av storørretyngel må forventes tapt. Prosjektet legger imidlertid opp til flere biotopforbedrende tiltak blant annet for storørret. Dersom planene gjennomføres tilfredsstillende vil man etter ferdigstilling sannsynligvis ha ei elv som er økologisk mer funksjonell enn før tiltaket.

Kontaktperson Gran kommune: Trygve Rognstad

Kontaktperson NVE: Jon Kvisberg (byggeleder), Tore Leirvik (prosjektleder)