Etablering av fisketrapp ved Rosendalsmølla

Vannområdet Randsfjorden har i samarbeid med Brandbu og Tingelstad JFF startet et prosjekt angående etablering av fisketrapp forbi Rosendalsdammen. Vannområdet søkte og fikk innvilget midler fra miljødirektoratet i 2018, og dammen ble da tømt for 1500 m2 sedimenter. Arbeidet med fisketrapp er påbegynt og skal etter planen være ferdigstilt til sommeren 2021.

Kontaktperson vannområdet: Håvard Lucasen

Kontaktperson BTJFF: Kai Roger Bakken