Her ligger info om pågående prosjekter, både interne og eksterne, med overordnet informasjon og kontaktinformasjon.

 • Skolesamarbeid for vannmiljøet
  For første gang i år ga vannområdet alle ungdomsskolene i eierkommunene tilbud om faglig vannmiljøopplegg. Fra vår side er det…
 • Eutrofiering på Hadeland
  Med økonomisk støtte fra miljødirektoratet har vi engasjert NIVA/NIBIO for å se nærmere på eutrofieringsproblematikken på Hadeland. Dette har resultert…
 • Fortsatt behov for kunnskap om storrøye
  Vannområdet og regulantprosjektet «Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland» undersøkte på senhøsten flere innkomne tips om røyevarp…
 • Kartlegging av gyteplasser for storrøye i Randsfjorden
  Sannsynligvis svømmer Norges største røyer rundt i Randsfjorden. Denne storrøyebestanden er unik og verdifull, men vi vet lite om hvordan…
 • Etablering av fisketrapp ved Rosendalsmølla
  Vannområdet Randsfjorden har i samarbeid med Brandbu og Tingelstad JFF startet et prosjekt angående etablering av fisketrapp forbi Rosendalsdammen. Vannområdet…