Her ligger info om pågående prosjekter, både interne og eksterne, med overordnet informasjon og kontaktinformasjon.

 • Rapporter fra vannovervåkingen i 2022
  Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves, og nå er endelig resultatene fra fjorårets vannovervåking klare. Samlerapportene for…
 • Biotoptiltak i bekker og elver rundt Randsfjorden
  Vannområde Randsfjorden skal i sommer, sammen med Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter, gjennomføre biotoptiltak i flere elver rundt Randsfjorden. Hovedfokus er på…
 • Skolesamarbeid for vannmiljøet
  For første gang i år ga vannområdet alle ungdomsskolene i eierkommunene tilbud om faglig vannmiljøopplegg. Fra vår side er det…
 • Eutrofiering på Hadeland
  Med økonomisk støtte fra miljødirektoratet har vi engasjert NIVA/NIBIO for å se nærmere på eutrofieringsproblematikken på Hadeland. Dette har resultert…
 • Fortsatt behov for kunnskap om storrøye
  Vannområdet og regulantprosjektet «Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland» undersøkte på senhøsten flere innkomne tips om røyevarp…