Her ligger info om pågående prosjekter, både interne og eksterne, med overordnet informasjon og kontaktinformasjon.

 • Fortsatt behov for kunnskap om storrøye
  Vannområdet og regulantprosjektet «Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland» undersøkte på senhøsten flere innkomne tips om røyevarp…
 • Kartlegging av gyteplasser for storrøye i Randsfjorden
  Sannsynligvis svømmer Norges største røyer rundt i Randsfjorden. Denne storrøyebestanden er unik og verdifull, men vi vet lite om hvordan…
 • Etablering av fisketrapp ved Rosendalsmølla
  Vannområdet Randsfjorden har i samarbeid med Brandbu og Tingelstad JFF startet et prosjekt angående etablering av fisketrapp forbi Rosendalsdammen. Vannområdet…
 • Flomsikringsarbeid i Brandbu
  Gran kommune og NVE utfører flomsikring i Vigga. Det innebærer senking av elvebunnen gjennom Brandbu sentrum. Arbeidet skal være ferdigstilt…
 • Vannmiljørådgivning på gårdsnivå
  Vannområde Randsfjorden startet i 2019 et prosjekt der vi tilbød kostnadsfri vannmiljørådgivning på gårdsnivå. Gårdene ble besøkt sammen med eier…